Skupi.Naslednitsi.S01E23.WEB-DL.x264.AAC-4PLAY

Movies # ArenaBG.TV
Open IMDB link
4PLAY_ArenaBG (Moderator) @ Tuesday, 13 February 2018, 18:56
534.87 MB
Seeders: 179, Leechers: 1 = 180
2913 times
Show all 50 releases for that title
Description Skupi.Naslednitsi.S01E23.WEB-DL.x264.AAC-4PLAY
arenabg Dear Heirs

Genre: Bulgarian, Comedy, Drama
Year: 2017
Country: Bulgaria
Runtime: 45 min
Producer: Todor Chapkanov
Cast: Orlin Pavlov, Lorina Kamburova, Daqna Handjieva, Georgi Kadurin, Koina Ruseva, Dosio Dosev, Cvetana Maneva, Veselin Kalanovski, Filip Avramov, Iskra Donova, Dimitar Banenkin, Kitador Todorov, Ivana Papazova, Viktoriq Koleva, Valentin Tanev, Sofia Bobcheva, Antonii Argirov, Petko Venelinov, Raq Peeva, Ulian Petrov, Darin Angelov, Rumen Popov, Manol Gerushin, Ioana-Izabella Varbanova

.: Plot :.
"Dear heirs" tells the story of one big, disconnected family forced to love together under one roof in Beli Vit village in order to get their inheritance of 1.2 million euros. Children and grandchildren should live under the roof of the family patriarch for one year without leaving the village for more than 12 hours. Those events will change the characters, their desires and principles. Traditions and moderns trends meets business ideas, and the values of patriarchal family meets with the modern family.


arenabg

arenabg

arenabg Скъпи наследници

Жанр: Комедия, Драма, Български
Година: 2017
Държава: България
Времетраене: 45 минути
Режисьор: Тодор Чапкънов
В ролите: Орлин Павлов, Лорина Камбурова, Даяна Ханджиева, Георги Кадурин, Койна Русева, Досьо Досев, Цветана Манева, Веселин Калановски
Филип Аврамов, Искра Донова, Димитър Баненкин, Китодар Тодоров, Ивана Папазова, Виктория Колева, Валентин Танев, София Бобчева, Антоний Аргиров, Петко Венелинов, Рая Пеева, Юлиян Петров, Дарин Ангелов, Румен Попов, Манол Герушин, Йоанна-Изабелла Върбанова

.: Резюме :.
„Скъпи наследници“ разказва историята на голямо, разединено семейството, принудено отново да заживее под един покрив в село Бели Вит, за да получи огромното си наследство на стойност 1,2 милиона евро. Деца и внуци трябва да живеят под покрива на семейния патриарх за една година без да напускат селото за повече от 12 часа. Тези сблъсъци ще променят героите, техните желания и принципи. Традиции и модерни тенденции срещат иновативни бизнес идеи, а ценностите на патриархалното семейство се сблъскват с това на модерното.


arenabg
Comments 4
MartoBG (Super User) @ Tuesday, 13 February 2018, 21:05
Интересува ме коя е групата и песента в 21 епизод , която звучи след 27мин,15сек когато Екатерина дава на Стефан слушалките ,които Поли е изпратила от София. Мерси.
4PLAY_ArenaBG (Moderator) @ Tuesday, 13 February 2018, 21:41
Графа - Заедно
MartoBG (Super User) @ Tuesday, 13 February 2018, 22:10
Не , парчето е на британска или американска рок група . Става дума за песента, която върви като фон преди тази на Графа - Заедно. Пробвах с Shazam ,но не я разпознава.
jankov (User) @ Thursday, 15 February 2018, 15:40
Здравейте, ще има ли HDTV версия ? Благодаря !
mitkovarsheca (Super User) @ Friday, 16 February 2018, 00:32
Много благодарности!